Ervaringsdeskundigheid nauwer bekeken | Opnames van 2 juli

Afgelopen zaterdag liep de Brouwerij weer zoals voorheen vol met betrokkenen bij de GGZ en dan in het bijzonder bij het onderwerp van ervaringsdeskundigheid. Met de bezielde praatjes van Daantje Daniels en Evi Verbeke en het geëngageerde publiek kwam er vanzelf een levendige discussie op over de kracht van de ervaringsdeskundigen, maar ook over de moeilijkheden om gehoord te worden in de instelling.

Hier onder kan u de opnames vinden van de lezing van Evi Verbeke en van het nagesprek. Helaas is door technische moeilijkheden van het verhaal van Daantje Daniels alleen het beeld bewaard gebleven.

Presentatie van Daantje Daniels

Voor ons team is het een erg inspirerende dag geweest. We gaan vol goede moed, en met een pels vol luizen de toekomst tegemoet. Op zaterdag 8 oktober 2022 volgt een tweede seminarie waar we beschouwen wat in de toekomst de eeuwige belofte van de GGZ zal zijn samen met filosofen Sanneke de Haan en Roy Dings. Te zijner tijd volgt meer info.

Een nieuwe GGZ? – Ervaringsdeskundigheid nauwer bekeken

Opnames van de dag zijn hier te vinden

De brouwerij bestaat in 2022 tien jaar. Tien jaar lang aan bontgekleurde zorg geleverd aan betrokken leden door kwetsbare zorgverleners. De Brouwerij begon als een plek waar ‘de Psychose’ opnieuw en in een ander licht kwam te staan. Tegenwoordig komt in elk document over de zorg het woord herstel voor. Is een persoonsgerichte ruimte als de Brouwerij dan nog vernieuwend, of bedoelen we allemaal wat anders met herstel?

Samen met jou en interessante sprekers willen wij op drie zaterdagen licht werpen op het heden, het verleden en de toekomst van het idee van een nieuwe GGZ. De thema’s zijn respectievelijk de ervaringsdeskundigheid, Foudraine en de Nederlandse antipsychiatrie en (alternatieven voor) het ziektemodel. In meer woorden hieronder een korte toelichting en aansluitend de uitnodiging voor 2 juli.

Het heden

Wat: Lezingen van Evi Verbeke en Daantje Daniels over ervaringsdeskundigheid en verschillende relaties in een instelling als de Brouwerij

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Er zal veel ruimte zijn voor een gesprek

Waar: Bij ons in de Brouwerij, Hoogte Kadijk 61hs te Amsterdam

Hoe: Graag aanmelden via activiteiten@centrumdebrouwerij.nl zodat we een beetje zicht hebben op hoeveel mensen er komen. 

Wanneer: 2 juli, inloop 13.30 en we beginnen om 14.00. We hebben zo’n drie uur uitgetrokken om met elkaar te spreken. Om vijf volgt dan nog een kleine borrel

Download hier de poster voor 2 juli.

Iedereen ervaart van alles, het negatieve en het positieve en dat is zeker niet gemakkelijk. Gelukkig bestaan er deskundigen op dat gebied! Nu zijn dat er in de GGZ van vandaag steeds meer. Elk FACT-team moet een ervaringsdeskundige in de gelederen hebben en op congressen vinden de verhalen vanuit de modder gretig aftrek. Ook bij de Brouwerij hebben wij sinds dit jaar een ervaringsdeskundige in het team. 

De ervaringsdeskundige in de GGZ is iemand die zelf als zorgvrager mee heeft gelopen in de GGZ, en vervolgens zijn eigen ervaring en die van anderen heeft verwerkt tot kennis en zelfs die kennis ook nog relevant voor de zorg in weet te zetten. De ervaringsdeskundigen kan gezien worden als iemand die een relatie aan kan gaan die de zorgverleners niet hebben. Hoe ziet die andere relatie er dan uit? De diagnose vrije ruimte is een aanlokkelijk concept, maar is een diagnose vrije ruimte wel toegankelijk voor iemand die zelf op het hakblok van de psychiatrie heeft gelegen?

Nu zijn er nog veel meer vragen die rondom dit begrip hangen. Kan men pas echt over een psychose vertellen aan iemand die er zelf ook een heeft doorgemaakt? Sommigen stellen dat de relatie met de ervaringsdeskundige slechts anders is voor zover deze geen deel is van het systeem is. In hoeverre zijn de andere relaties binnen een instelling dan gekleurd door de macht?

Over deze en andere vragen spreken wij met Evi Verbeke, psychoanalytica uit Gent wiens boek Psychiatrie op drift onlangs verscheen. En Daantje Daniels voorzitter van de vereniging van ervaringsdeskundigheid.

We bespreken dit met veel ruimte voor jullie inbreng op 2 juli van 14.00 tot 17.00 in Centrum de Brouwerij, Hoogte Kadijk 61hs te Amsterdam.

Leestips

Na de zomer:

Het verleden

Vorig jaar verscheen er een biografie over Jan Foudraine geschreven door Alex Rutten. Samen met deze auteur kijken wij terug op het leven van Jan Foudraine en de reactie op zijn visie in de toenmalige GGZ. Daarnaast herleiden we samen met iemand anders de overblijfselen van de antipsychiatrie tot wat er nu nog staat of allang om is gevallen. 

De toekomst

Geestesziekten bestaan niet zou deze Foudraine gezegd hebben, hoe dan ook zijn de diagnoses nog alomtegenwoordig. Welke plek verdient de diagnose in de nieuwe GGZ? Wie beter dan filosofen om de toekomst te lezen: Dr. Roy Dings, bezig aan een post-doctoraal aan de universiteit van Bochum en Sanneke de Haan Socrates Professor  Psychiatrie en Philosophie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam

Het volgende seminarie zal op zaterdag 8 oktober plaatsvinden. Met in ieder geval Roy Dings en Sanneke de Haan.

Crazywise

De Crazywise conferentie, die georganiseerd wordt door bekende Brouwerij gezichten, komt weer naar Amsterdam. Voor leden van Brouwerij hebben wij een aantal kaartjes beschikbaar. Laat het weten als je graag wilt komen, op het prikbord hangt een lijst om je aan te melden.

Crazywise 7: Inner Healer

Op donderdag 7 juli a.s. vindt de 7e Crazywise editie plaats. We komen dit keer samen in Amsterdam Bijlmer. We verwelkomen een aantal boeiende sprekers op deze bijzondere editie. 

Dagvoorzitter is psychiater Glenn Helberg. Bekend van ZomerGasten en zijn vooruitstrevende werk in de transculturele psychiatrie. 

Karen Hamaker-Zondag neemt ons mee in de psychotische blik van Carl Gustav Jung. 

De Libanese psychiater Ahmed Hankir, zelf trauma-overlever- gebruikt performing arts om zijn boodschap over heling over te brengen. 

Arend Schouw gaat in gesprek met Ingrid Sporkslede (Winti-consulent bij GGZ instelling Arkin) over zijn waanzinnige herstelverhaal, waarin plantmedicijnen, maar ook de invloed van andere culturen een grote rol spelen. 

In de middag staat een divers palet workshops te wachten. Uiteraard rond het thema van de Inner Healer. 

Tussendoor horen liederen van Moraya. En Nederlands meest bekende Winti Priesteres Marian Markelo zal de dag openen en afsluiten. 

We kijken uit naar een fantastische dag en een publiek dat weer een mix gaat zijn van ervaringsdeskundigen en anders-kundigen. 

Workshopreeks Mentale Vitaliteit

Onze vaste yoga docent Wendy Wijnen zal vanaf heden ook maandelijks een workshop mentale vitaliteit verzorgen bij De Brouwerij. Tijdens de eerste workshop staat het thema ‘de kracht van slaap’ centraal. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 31 mei van 14.30 tot 16.45 in de yogaruimte van De Brouwerij. Aanmelden kan via de inschrijflijsten of door te mailen naar activiteiten@centrumdebrouwerij.nl

 Inhoud workshops mentale vitaliteit 

De inhoud van de workshops is gebaseerd op biopsychosociaal-spiriteel model van yoga therapie. Dit model ziet de mens als multidimensionaal wezen en benadert zowel ziekte als gezondheid vanuit een biologisch, psychologisch, sociologisch en spiritueel perspectief. Deze verschillende aspecten werken samen. Raakt er één aspect uit balans dan zal dat ook doorwerken op de andere vlakken. Hetzelfde geldt andersom: breng je meer balans in je gezondheid op fysiek vlak dan zul je je ook mentaal positiever voelen, fitter om sociaal actief te zijn en zul je wellicht ook meer connectie voelen met wie je bent en wat je doet en daar de zin van in zien; het spirituele vlak. 

Voorbeeld: heb je regelmatig problemen met slapen dan zul je je fysiek overdag moe voelen. Dat kan dan ten kosten gaan van je werkzaamheden overdag. En daarover kun je dan gaan piekeren. Dat piekeren kan je dan uit je slaap houden en het slaapprobleem kan daardoor toenemen en wellicht wordt je overdag prikkelbaar waardoor het een negatieve impact krijgt op je sociale omgeving. Dat kan je het gevoel geven dat je machteloos bent en afgescheiden van de wereld om je heen. 

Yoga- en ademhalingstechnieken, meditatie en (zelf)coaching technieken en educatie zijn de tools van yoga therapie om het natuurlijke vermogen van de mens aan te spreken en daarmee het welzijn te optimaliseren. Door meer inzicht in de situatie en technieken te geven, krijgen mensen zelf de regie om iets te veranderen aan de situatie en hoe zij zich voelen. In het voorbeeld van het slaapprobleem kan dat bijvoorbeeld zijn: 

  • Meer achtergrondinformatie over het proces van slapen; het belang van een goede nachtrust, oorzaken en gevolgen van een slecht slapen. 
  • Onderzoek: je eigen slaapritme in kaart brengen (niet vanuit oordeel, maar vanuit nieuwsgierigheid en zelfzorg). Eventueel met behulp van een slaapdagboek. 
  • Tips: samen in kaart brengen welke factoren kunnen bijdragen aan een betere slaap. 
  • Yoga-technieken: 
  • Oefeningen voor de ochtend om ervoor te zorgen dat je de dag energiek start, ook bij een slechte nachtrust + voldoende beweging waardoor je in de avond moe bent om te gaan slapen. 
  • Oefeningen en meditatie voor de avond die het hoofd legen, de spanning in de spieren verminderen en de slaap bevorderen. 
  • Coaching-technieken om met een constructieve mindset de dag af te sluiten en rust te brengen in je geest. 
  • Ademhalingstechnieken die je gedurende dag energie kunnen geven en aan het einde van de dag kunnen kalmeren en rust geven om je klaar te maken voor een goede nachtrust. 

Blue Monday filmavond (verslag)

Blue Monday, verslag van het bezoek van Chester, Joyce en Jerry.

25 April jongstleden was er bij de Brouwerij een vertoning van Blue Monday: In deze documentaire van Ingrid Kamerling gaan drie jonge mensen op zoek naar de waarheden achter hun psychotische belevingen. We keken samen met de drie hoofdpersonen naar de film en bespraken daarna de film en de vragen die het opriep bij de kijkers.

Hieronder wat notities n.a.v. deze nabespreking. 

Chester vertelde hoe hij nog steeds moeite heeft om te accepteren dat hij psychosegevoelig is, maar ook dat hij luchtiger in het leven staat, meer kan doorpakken. Hij slikt nog wel medicatie. Zijn psychoses hebben hem telkens veel schade berokkend en pas achteraf realiseert hij zich dan wat er allemaal gebeurd is. Zo vertelde hij dat hij in een psychose heel druk was en mensen om zich heen uitschold, en dat hem dat op dat moment juist het goede leek om te doen. Ook worstelt hij nog steeds met de juridische nasleep omdat hij een vriend belaagd heeft, wat tot een rechtszaak leidde. De gevolgen van psychoses zijn voor hem zeker in sociaal opzicht heel zwaar geweest en hij maakt zich nu sterk om meer begrip te krijgen hiervoor en het stigma van psychosegevoelige mensen ter discussie te stellen.

Joyce gebruikt geen medicatie meer en is anders gaan kijken naar haar psychose. Ze heeft nu haar nieuwe spirituele naam Aya aangenomen en verdiept zich in yoga en filosofie. Ze kijkt onderzoekend naar wat de psychose met haar gedaan heeft en stelt zich vragen: Wat is trauma, wat huist er van binnen, wat is de bron van wat je bent. Ze beschrijft hoe het voelde alsof ze alle geheugen verloren was, met hulp van een sjamaan heeft ze een transformatie kunnen doormaken en kwamen herinnering uit voorgaande levens weer terug.

Jerry heeft een boek geschreven en is sinds de documentaire uitkwam gestopt met roken. Hij wil zijn psychosegevoeligheid zeker niet romantiseren, maar het heeft hem ook wat gebracht. Uiteindelijk heeft hij er zijn biologische vader door gevonden. Hij geeft inmiddels onderwijs aan hulpverleners over psychose. Want de psychologie ‘heeft de zwaartekracht’ nog niet uitgevonden: veel natuurwetten kennen we nog niet. Uiteindelijk zijn we allemaal kuddedieren en ben je als individu kwetsbaar. Hij ziet mensen met een psychose als een soort ‘kanaries in de mijn’ die gevoeliger zijn dan de rest en een waarschuwing zijn voor de hele groep.

In de vragensessie die volgde ontstond een levendig gesprek dat ruimte bood voor vragen en interactie. Aya kijkt terug op haar opname in de kliniek als de donkerste periode in haar leven, ‘een kille omgeving, één en al wanhoop’. Chester die ooit al eens aan euthanasie dacht, is nu veel positiever: ‘het licht aan het eind van de tunnel is er’. Voor Jerry is de psychose vooral iets wat hem geleerd heeft over zijn eigen angsten. Ze benadrukken alle drie het positieve nu: dat als je de bodem geraakt hebt, je uiteindelijk alleen maar naar boven kunt. Dat natuur (wandelen, zwemmen), meditatie en lichaamsbewustzijn helend kan werken. En hoe belangrijk ‘werk, woning & wederhelft’ is voor structuur en stabiliteit. Er is wel uitsluiting van mensen die psychosegevoelig zijn, als het gaat om werk en inkomenskansen. Daar is nog veel te doen, zegt Chester. Jerry benadrukt dat acceptatie bij jezelf begint. Aya besloot de avond met haar gedicht ‘Vruchtbare Wind’.

(Frank Steverink, 13 mei ’22)

Vrijwilliger stelt zich voor: Tineke

De Brouwerij vind ik een bijzondere plek in de buurt. Toen ik las over de filosofie van het centrum, leek me het een goeie plek om vrijwilligerswerk te doen.

1. Vertel kort je naam, evt. leeftijd en iets over je achtergrond (waar je geboren bent of opgegroeid bent, of hoe lang je al in Amsterdam woont).

Mijn naam is Tineke, ik ben 43 jaar en woon ruim 4 jaar met veel plezier in de Plantagebuurt.

2. Wat brengt je naar de Brouwerij? Als het vanuit werk is, vertel dan kort iets over je professionele rol. Ben je vrijwilliger, vertel dan wat je doet en hoe dat is.

De Brouwerij vind ik een bijzondere plek in de buurt. Toen ik las over de filosofie van het centrum, leek me het een goeie plek om vrijwilligerswerk te doen.

3. Vertel kort waarom het(vrijwilligers)werk bij de Brouwerij van waarde is voor jou?

Zelf heb ik circa 5 jaar geleden een bijzondere ervaring gehad, waarbij ik in een periode van 4 maanden tot 3 keer ben opgenomen in een crisisopvang van de GGZ. Dat was voor mij een nare en vervreemdende plek, waar ik me niet gehoord of begrepen voelde. De Brouwerij biedt naar mijn idee een hele andere ervaring en benadering voor mensen met psychose gevoeligheid of die om andere redenen behoefte hebben aan verbinding. Ik draag daar met plezier aan bij.

4. Evt. kort iets over je hobby’s, favoriete muziek of eten?

Ik houd enorm van hobby’s! Graag sup ik over de grachten, wandel door de natuur, doe yoga of lees een boek. Ook ben ik sinds kort weer met pianospelen begonnen en af en dinsdagavond ben ik geregeld te vinden op de dansvloer.

5. Ik wil altijd nog een keer… (maak de zin af- of: voeg iets toe wat je zelf graag wilt delen met de Brouwerijcommunity).

Ik wil altijd nog een keer het Noorderlicht zien, de camino uitlopen naar Santiago, op reis naar Costa Rica, in een ijsbad zitten en in een zweethut, leren zeilen en op zeilvakantie, vrij kamperen in Noordwegen en Zweden en een eigen moestuin.

Vrijwilliger stelt zich voor: Linde

De Brouwerij is voor mij een plek waar ik me op mijn gemak voel en waar ik bezig kan zijn met dingen die er (soms) toe doen.

1. Vertel kort je naam, evt. leeftijd en iets over je achtergrond (waar je geboren bent of opgegroeid bent, of hoe lang je al in Amsterdam woont).

Ik ben Linde (33) en ik woon samen met twee katten, een Afrikaanse reuzenslak en mijn geliefde in Zaandam. Hiervoor woonde ik 13 jaar in Amsterdam. Soms mis ik het Amsterdamse, maar dan stap ik gewoon in de trein en sta ik zo op centraal station.

2. Wat brengt je naar de Brouwerij? Als het vanuit werk is, vertel dan kort iets over je professionele rol. Ben je vrijwilliger, vertel dan wat je doet en hoe dat is.

Ik help zo’n twee keer per maand bij het bereiden van het ledendiner. Dat is altijd erg gezellig met veel lachen als je geluk hebt. En hoewel ik niet per se van koken hou of het goed kan, lukt het meestal toch om iets waardigs op tafel te krijgen.

3. Vertel kort waarom het(vrijwilligers)werk bij de Brouwerij van waarde is voor jou?

De Brouwerij is voor mij een plek waar ik me op mijn gemak voel en waar ik bezig kan zijn met dingen die er (soms) toe doen. Ik ben gehecht aan de mensen die ik er ken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er plekken zijn waar wordt nagedacht over, en geëxperimenteerd met, de rolverdelingen binnen de psychiatrie. De platte organisatiestructuur van de Brouwerij spreekt me daarom aan. 

4. Evt. kort iets over je hobby’s, favoriete muziek of eten?

Ik hou van klimmen, rennen, lezen, karaoke en katjes. En ik ben altijd wakker te maken voor goede muziek. Van Joanna Newsom tot Billie Holiday, Betty Davis tot Nas: ik luister er het liefst de hele dag naar muziek.

5. Ik wil altijd nog een keer… (maak de zin af- of: voeg iets toe wat je zelf graag wilt delen met de Brouwerijcommunity).

Ik wil altijd nog een keer… mysterieuze skeletten opgraven als assistent-archeoloog. Of als straatmuzikant met mijn vent in een busje door Europa reizen.

Kennismaken met: Marianne van Asperen

Psychiater Marianne van Asperen (38) is al vanaf zomer ’20 bij De Brouwerij betrokken. Aanvankelijk een dag per week als vervanger voor de toen uitgevallen psychiater. Het was in eerste instantie tijdelijk en voor haar ook een kijkje in de keuken, het concept van De Brouwerij was bekend en stond Marianne aan, nu kon ze het in de praktijk leren kennen. Door het vertrek van psychiater Lara kwam er een baan vrij. Uiteindelijk is ze Lara gaan vervangen, ging kort hierna op zwangerschapsverlof en is vanaf half december weer drie dagen per week werkzaam bij De Brouwerij.

Ze werkt zes jaar als psychiater, eerst bij de crisisdienst (Constantijn Huygensstraat), daarna bij de psychiatrische afdeling van het algemeen ziekenhuis van het Zaans Medisch Centrum. Na 2,5 jaar ging ze naar Arkin, waar ze bij Novarum ging werken, een centrum voor mensen met eetstoornissen. 

Hoe ervaar je het werkpakket bij de Brouwerij?

‘Mij spreekt de sociale psychiatrie erg aan. Als psychiater ben ik veel bezig met de psychiatrische klachten die iemand heeft, maar een mens is zoveel meer dan zijn klachten. Ik vind het belangrijk om breder te kijken en fijn om langer met iemand op te kunnen trekken. Bij de Brouwerij kan dat, we kijken verder dan alleen psychosegevoeligheid, ook naar sociale aspecten en dat vind ik goed.’ 

Er is recent een discussie over het feit dat de GGZ een psychose puur medisch behandelt en niet holistischer. Hoe sta jij daarin? 

‘Als psychiater is mijn betrokkenheid vaak intensiever op momenten dat het niet goed gaat met iemand, wanneer er iets veranderd moet worden aan medicatie of bij een crisissituatie. Vrij medisch dus. Als het relatief goed gaat ben ik meer op de achtergrond. Dat is enerzijds jammer, want juist dan is er meer tijd om het te hebben over de betekenis en de gevolgen  van het doormaken van een psychose en allerlei andere zaken die spelen in iemands leven en die wat mij betreft heel belangrijk zijn, ook om een psychose beter te kunnen begrijpen. Aan de andere kant hoort het ook een beetje bij psychiater zijn. Er is bij de Brouwerij op dit moment maar één psychiater, dus ik moet schipperen met de tijd die ik heb. Het zou kunnen dat leden het zo ervaren dat ik als psychiater relatief weinig tijd heb, maar we werken in een team, verpleegkundigen zien iemand vaker en houden mij ook op de hoogte als het goed gaat met iemand, wat er dan speelt in iemands leven en uiteraard probeer ik ook dan af en toe aan te schuiven bij een gesprek.   

Waarom is dat zo belangrijk?

‘Het is belangrijk dat je keuzes van mensen snapt, zeker als het later misschien minder goed gaat. Het komt de behandelrelatie ook niet ten goede als je er alleen bent op crisismomenten. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel veel overleg achter de schermen en hoor ik veel van wat er speelt van de verpleegkundigen. Dat merk je als lid niet altijd zo. Dus het is schipperen, de tijd en ruimte is beperkt maar je hebt als psychiater ook eigen verantwoordelijkheid om die te nemen als het kan.’ 

Marianne vertelt hoe een onderwerp als spiritualiteit bijvoorbeeld in ‘normale’ omstandigheden heel positief kan zijn in iemands leven, maar dat het bij een psychose ook niet meer gezond kan zijn. Dan helpt het als je iemand wat beter kent om dat oordeel te kunnen geven.

Hoe zie jij de Brouwerij in het licht van zorgverlening?

‘Wat ik goed vind is dat we mensen hier holistisch en in breder verband zien. Niet alleen kijken naar een psychose, maar ook ‘systemisch’: welke familierelaties zijn er, mogen we die ook een keer ontmoeten? We kijken ook naar wat iemands sterke kanten zijn: Wat vind je leuk, waar ben je goed in? Niet perse omdat mensen zich dan gezien voelen, maar ook omdat die sterke kanten aanknopingspunten geven voor de behandeling, kan iemand die kanten inzetten om verder te komen bijvoorbeeld. Hopelijk worden we gezien als meer dan alleen een verstrekker van medicatie, maar een plek waar je ook terecht kunt als je iets leuks hebt meegemaakt, om koffie te drinken en je verder niet meteen iets hoeft. Het lijkt simpel maar als concept is het toch zeldzaam’.

‘De laagdrempeligheid en de open ruimte verschillen enorm van de ‘normale’ praktijk waarin ieder in eigen kamers met gesloten deuren werkt. Ook het samen lunchen zorgt voor een losse sfeer die je elders veel minder ziet en voegt waarde toe.’

Omschrijf jezelf in 3 woorden…

‘Energiek, beetje chaotisch, verbinder’.

Wat betekent (geestelijk) gezond voor je?  ‘Dat je de dingen kunt doen die belangrijk voor je zijn zonder hierin door angst of andere klachten tegengehouden te worden’.

Ik hou niet van… flitsbezorging. 

Ik zou graag… op een boerderij willen wonen. 

Anekdote?  De echte kerstboom die elk jaar (bij de Brouwerij) wordt opgezet in december haalde me over de streep om mijn vorige baan op te zeggen. Hoeveel werkplekken zijn er waar er nog een echte kerstboom wordt opgetuigd? Je kunt zeggen dat het maar een detail is, maar details zeggen soms heel veel. 

Ik vind de Brouwerij belangrijk omdat…het een fijne plek is om te komen omdat je er jezelf mag zijn, of je nu psychiater, jobcoach of lid bent. 

(Opgetekend door Frank Steverink, 4 februari ’22) 

Venkel-Bulgur met mozzarella & vijgen

Deze week een recept van Jacco die is gebruikt voor onze kerstviering afgelopen week. Dit voorbeeld is voor 4 personen.

Benodigdheden:

300 gram venkel

300 gram bulgur

2 teentjes knoflook

2-3 vijgen

250 gram mozzarella

1 granaatappel

20 gram dille

Dressing:

1 biologisch sinaasappel

olijfolie

1 bosje lente-uitjes

peper & zout

Bereiding:

Verwarm de oven voor tot 220 graden

kook water 600 milliliter water en meng hier wat bouillon doorheen. Roer in een braadslede (grote ovenschaal) de venkel, bulgur en knoflook door het bouillon-mengel. Zet het geheel voor 20 minuten in de oven.

Klopt intussen wat geraspte sinaasappelschil door wat uitgeperst sinaasappelsap, olijf, lente-uitjes, zoet en en peper. Schenk dit over het mengel mengels uit de oven wanneer deze klaar is. Goed mengen en eventueel wat kruiden naar smaak toevoegen.

Verdeel de vijgen, mozzarella, granaatappelpitjes en dille erover en dien heet op.

Soraia’s wortel-bloemkoolsalade

Deze week een salade met dank aan het geniale improvisatie vermogen van Soraia. Een heerlijke salade die zoveel licht als voedzaam is.

Benodigdheden:

1 Bloemkool

1 kilo winterpeen 

1 zak spinazie (200 gram)

2 zakken rucola vab 85 gram

2 pakken kokosmelk van 250 ml 

4 puntpaprika’s 

2 uien 

bouillon

Bereiding:

kook de wortel in water het met bouillon (kort koken zodat de wortel stevig blijft). Je kunt de bloemkool vervolgens koken in hetzelfde water (ook kort koken zodat hij stevig blijft).

Af laten koelen.

Bak daarna de wortel nog even kort aan in de koekenpan met olijfolie. In een nieuwe pan kun je de ui fruiten en voeg hier de gesneden zoete paprika aan toe. Voeg de kokosmelk hieraan toe en vervolgens ook de kerrie kruiden. Mix dit mengsel met een blender (hoeft niet helemaal glad, stukjes overlaten).

Doe de wortel en bloemkool in een grote pan met de spinazie en rucola, en voeg pitjes eraan toe.

Serveer groeten, spinazie en rucola op een bord en giet hier een schep van het kokosmengsel overheen.