Ledenintake

Beste leden van Centrum de Brouwerij,

Ongetwijfeld ben je bekend met het streven van De Brouwerij om een gelijkwaardige gemeenschap te zijn. We bieden mogelijkheden voor de leden om met elkaar in contact te komen en samen de club invulling te geven. We organiseren allerlei activiteiten, bijvoorbeeld samen koken, sporten en kunst maken, idealiter bedacht en getrokken door alle leden (behandelaren, behandelden en betrokkenen).

Nu is de ‘club’, mede dankzij Corona, niet altijd zo samen georganiseerd. Sommige activiteiten en regels worden voornamelijk door betaalde medewerkers bedacht in plaats van door alle leden samen. Wij van het ‘Welzijns’-deel willen dit clubbestaan bevragen met jullie, om zo samen ons tienjarig bestaan te markeren met een club die nieuw leven ingeblazen is.

Voor ons als medewerkers van de club is het niet altijd even makkelijk om in te schatten of – en zo ja: hoe – we jullie meer kunnen betrekken bij de Brouwerij. We hebben immers geen contact met de leden die niet op activiteiten komen. Dat kan natuurlijk betekenen dat sommigen van jullie naast hun behandelrelatie geen ruimte hebben of simpelweg geen zin om actief deel te nemen. Het zou ook kunnen dat er andere redenen zijn waarom aansluiten niet lukt.

Om deze twee redenen nodigen we aan het eind van 2022 graag alle leden uit voor een gesprek. Om dus te bespreken wat er al is en hoe jij daar in past, maar ook om te bespreken wat de club nog niet is maar wel zou moeten zijn. Ook als je eigenlijk juist niet meer zo’n behoefte hebt aan de Brouwerij spreken we je graag.

Op deze pagina kan je een afspraak maken. Je zal dan met een van ons vier spreken. Mocht je al een gesprek hebben gehad hoef je geen nieuwe afspraak te maken. Uiteindelijk willen we iedereen gesproken hebben, dus maak ook vooral de afspraak als je al een hele tijd niet meer geweest bent!

Vriendelijke groeten,

Coen, Daan, Maurice en Ruben