Aanmeldprocedure

Print

De verwijzer stuurt de verwijzing (zie hieronder voor meer info over de verwijzing) per mail naar centrumdebrouwerij@molemann.nl Deze wordt besproken in het teamoverleg op de maandagochtend. Binnen twee weken krijgen de verwijzer en de cliënt bericht over de uitkomst.

Het intakegesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Vanuit De Brouwerij zijn daarbij een psychiater, een verpleegkundige/spv en eventueel een psycholoog aanwezig. We geven de voorkeur aan een ‘warme overdracht’, dat wil zeggen dat de huidige behandelaar en/of naastbetrokkenen erbij aanwezig zijn. We zijn benieuwd naar de motivatie van de cliënt om naar De Brouwerij te komen en horen graag of hij/zij aan bepaalde activiteiten wil deelnemen of deze zelf wil ontwikkelen. Het is raadzaam om voor de intake met de cliënt de visie-pagina van deze website door te lezen. En een praktisch punt: de cliënt dient een ID mee te nemen naar het gesprek. Als de cliënt voor de aanmelding langs wil komen bij De Brouwerij om de sfeer te proeven, dan is dat mogelijk. Een goed moment om binnen te lopen is tijdens de gemeenschappelijke lunch (iedere werkdag van 12:00 tot 13:00). Aanmelden is niet nodig.

Wat staat er in de verwijzing?

inspiratie

Gegevens verwijzer:

 • Naam
 • Functie
 • Naam instelling
 • AGB-code

Gegevens cliënt:

 • Naam
 • Adres
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gegevens naastbetrokkenen (indien van toepassing):

 • Relatie tot cliënt
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Inhoud verwijzing:

 • Voorgeschiedenis
 • Diagnose
 • Biografie
 • Beloop
 • Psychologisch onderzoek
 • Huidige stand van zaken
 • Medicatie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie
 • Evt. 'Wet zorg en dwang' maatregelen
 • Motivatie van cliënt voor behandeling bij De Brouwerij (liefst in eigen woorden)
 • Het is belangrijk dat in de verwijzing letterlijk de volgende tekst staat: ‘Verwijzing naar gespecialiseerde GGZ
Voor telefonische vragen over verwijzing of collegiaal overleg:

(maandagochtend tussen 11:00 en 12:00 uur bereikbaar)

Mocht dit tijdstip niet uitkomen, stuur dan een mail met uw naam, geschikt tijdstip en telefoonnummer. Dan wordt er contact met u opgenomen. Om misverstanden te voorkomen: voorwaarde voor behandeling bij Centrum de Brouwerij is dat cliënt psychotische of aanverwante klachten heeft, in Amsterdam woont en niet dakloos is. Wij verwelkomen nieuwe leden graag in een rustige periode. Dus het liefst niet midden in een psychose, manie of andere crisis. Bij twijfel is overleg altijd mogelijk.