De toekomst. Psychoses, diagnoses en de keuze voor behandeling

De Brouwerij bestaat in 2022 tien jaar. Tien jaar lang aan bontgekleurde zorg geleverd aan betrokken leden door kwetsbare zorgverleners. De Brouwerij begon als een plek waar ‘de Psychose’ opnieuw en in een ander licht kwam te staan. Tegenwoordig komt in elk document over de zorg het woord herstel voor. Is een persoonsgerichte ruimte als de Brouwerij dan nog vernieuwend, of bedoelen we allemaal wat anders met herstel?

De toekomst

Wat: Een gesprek met prof. Sanneke de Haan en dr. Josephine Lenssen over de zin en onzin van diagnoses en aan wie de macht toekomt om er mee te werken.

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Er zal veel ruimte zijn voor een gesprek

Waar: Bij ons in de Brouwerij, Hoogte Kadijk 61hs te Amsterdam

Hoe: Graag aanmelden via activiteiten@centrumdebrouwerij.nl zodat we een beetje zicht hebben op hoeveel mensen er komen.

Wanneer: 15 oktober, inloop 13.30, we beginnen om 14.00. Er is zo’n drie uur om met elkaar te spreken. Om vijf volgt dan nog een kleine borrel.

Opnames van 15 oktober

De presentatie van Sanneke de Haan

De presentatie van Josephine Lenssen:

Ronde tafel gesprek

Download hier de poster voor 15 oktober.

Deze middag staat de diagnose in de brede zin van het woord centraal, toegespitst op de psychose. Wat is er aan de hand en wie mag dat zeggen? Bij de Brouwerij komen mensen binnenlopen, met kleine en grote moeilijkheden. Het is te hopen dat er ook weer mensen naar buiten lopen, en geen patiënten. Zit een diagnose volgens de DSM, het Amerikaanse handboek voor diagnostiek, dat proces niet in de weg? 

De leden van de Brouwerij hebben elk hun eigen verhaal, of ze nou betaald worden om er te zijn of niet. Wie krijgt er de ruimte om zijn verhaal te vertellen en wie heeft de macht om te vertellen hoe het echt zit? Onze systemische aanpak nodigt de familie van de leden ook uit om hun verhaal te doen, maar wat gebeurt er als de wensen van de naasten niet in lijn zijn met die van een lid?

Prof. Sanneke de Haan is Socrates Professor Psychiatrie & Filosofie aan de Erasmus Universiteit en senior onderzoeker aan Universiteit Tilburg. In 2020 verscheen haar boek Enactive psychiatry over een holistische, systeembenadering van psychiatrische problemen, waarin ook de existentiële dimensie van die problemen een essentiële rol speelt. Sanneke zal ons meenemen in een onderzoek naar de vraag over de zin en onzin van diagnoses. Hebben we te veel diagnoses, of juist te weinig? Wat zegt een diagnose precies, en wat laten we een diagnose betekenen? Een diagnose kan een enorme impact hebben op iemands leven, in positieve en in negatieve zin. Wat kunnen we daaruit leren?

Dr. Josephine Lenssen werkt sinds 2015 als psychiater bij een FACT-team en is sinds 2019 manager zorg bij de divisie herstelgerichte zorg van Dimence. Daarnaast werkt ze als freelance psychiater bij een GGZ instelling voor traumabehandeling: CentrumBuitengewoon. In haar proefschrift op het grensvlak tussen psychiatrie en filosofie onderzocht zij verschillende verklaringsmodellen op hun geschiktheid voor psychiatrische fenomenen. Bij ons zal ze zich toeleggen op het belang van shared decision making in de behandeling van mensen met psychoses: hoe kan in de behandeling goed rekening worden gehouden met de kernwaarden en betekenisgeving van de patiënt en diens eventuele naasten? Hoe respecteren we de autonomie van de patiënt zonder hem/haar te verwaarlozen op momenten dat hij/zij hulp nodig heeft? Moet een psychose onderdrukt worden, of kan deze ook een waardevolle plek innemen in het systeem van een patiënt? En wie doen er allemaal mee in dit proces van een keuze maken?

Het programma is als volgt

13.30 inloop

13.55 welkomstwoord

14.00 Sanneke de Haan

14.45 pauze

15.00 Josephine Lenssen

15.45 pauze

16.00 nagesprek met Sanneke en Josephine

17.00 naborrel

Leestips

De vorige en de volgende

Het heden

Op 2 juli bespraken we met Evi Verbeke en Daantje Daniels de positie van de ervaringsdeskundige in een instelling als de onze. De dag leverde was druk bezocht door allerlei mensen met ervaringen als en met ervaringsdeskundigen. In onze ervaring was het een geslaagde dag. Opnames van deze dag zijn hier terug te vinden.

Het verleden

Vorig jaar verscheen er een biografie over Jan Foudraine geschreven door Alex Rutten. Samen met deze auteur kijken wij op 12 november terug op het leven van Jan Foudraine en de reactie op zijn visie in de toenmalige GGZ. Daarnaast herleiden we samen met iemand anders de overblijfselen van de antipsychiatrie tot wat er nu nog staat of allang om is gevallen.