Klachten

Print

De behandelaars van Centrum de Brouwerij doen er alles aan om de behandeling en de bejegening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is en een klacht heeft.

Een klacht kan het beste eerst met de behandelaar besproken worden. Levert dat onvoldoende op, dan kan de cliënt de klacht met de eindverantwoordelijke psychiater bespreken. Is de cliënt daarna nog steeds ontevreden, dan kan de cliënt de klacht via kwaliteit@molemann.nl neerleggen bij het secretariaat van de klachtencommissie van MoleMann Mental Health, de moedermaatschappij van Centrum de Brouwerij.

Deze klachtencommissie bestaat momenteel uit vier leden: een extern jurist (vz), twee aan MoleMann verbonden psychiaters en een aan MoleMann verbonden secretaris.