Cliëntenraad

Print

Centrum de Brouwerij heeft geen eigen cliëntenraad. De belangen van cliënten en familieleden worden behartigd door de cliëntenraad van MoleMann Mental Health, de moedermaatschappij van Centrum de Brouwerij.

De cliëntenraad bestaat uit zeven mensen, allen (ex-) cliënt bij Molemann. Een van de leden is een familielid van een cliënt, daardoor fungeert de raad ook als familieraad. De cliëntenraad heeft zich in de afgelopen periode sterk ontwikkeld. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de directie.

Gevraagd en ongevraagd geeft de raad advies over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en klachtenafhandeling. Ook bij nieuwe ontwikkelingen, zoals E-health is de cliëntenraad betrokken. Bovendien is de raad wettelijk verplicht te adviseren over bijvoorbeeld ingrijpende wijzigingen in de aansturing van Molemann. Eens in de twee maanden wordt overleg gevoerd met de directie. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wie meer over het werk van de cliëntenraad wil weten of andere ideeën heeft, is van harte uitgenodigd contact op te nemen via molemann.clientenraad@gmail.com.