Algemene voorwaarden & privacybeleid

Privacybeleid

 – Download onze volledige ‘Privacyreglement’ (pdf)

MoleMann werkt volgens de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact met ons opnemen via kwaliteit@molemann.nl of functionaris.gegevensbescherming@molemann.nl