Rechten & plichten

Print
  • Iedere cliënt heeft recht op een goede behandeling en een prettige bejegening, op voldoende informatie en een duidelijk behandelplan.
  • Daarnaast bestaat het recht op inzage in het dossier, worden de privacyregels gerespecteerd en heeft de cliënt inspraak.
  • De cliënt heeft ook plichten, zoals het nakomen van afspraken en bij verhindering op tijd afzeggen.