Ervaringsdeskundigheid nauwer bekeken | Opnames van 2 juli

Afgelopen zaterdag liep de Brouwerij weer zoals voorheen vol met betrokkenen bij de GGZ en dan in het bijzonder bij het onderwerp van ervaringsdeskundigheid. Met de bezielde praatjes van Daantje Daniels en Evi Verbeke en het geëngageerde publiek kwam er vanzelf een levendige discussie op over de kracht van de ervaringsdeskundigen, maar ook over de moeilijkheden om gehoord te worden in de instelling.

Hier onder kan u de opnames vinden van de lezing van Evi Verbeke en van het nagesprek. Helaas is door technische moeilijkheden van het verhaal van Daantje Daniels alleen het beeld bewaard gebleven.

Presentatie van Daantje Daniels

Voor ons team is het een erg inspirerende dag geweest. We gaan vol goede moed, en met een pels vol luizen de toekomst tegemoet. Op zaterdag 8 oktober 2022 volgt een tweede seminarie waar we beschouwen wat in de toekomst de eeuwige belofte van de GGZ zal zijn samen met filosofen Sanneke de Haan en Roy Dings. Te zijner tijd volgt meer info.