De Brouwerij gaat online

Ook de Brouwerij moest in versneld tempo online manieren verzinnen om in tijden van Covid-19 met elkaar in contact te kunnen blijven. Gelukkig konden wij als zorginstelling wel open blijven voor de nodige hulp. Maar omdat veel van onze activiteiten zijn komen te vervallen hebben we een YouTube-account in het leven geroepen om vanuit onze kelder filmpjes te kunnen delen. Zie hier het startschot met gastzanger Lucky Fonz iii met een hoopvolle boodschap voor De Brouwerij: