Cursus: omgaan met stemmen horen

Wist je dat 1 op de 8 mensen wel eens stemmen hoort? Voor veel mensen is dat geen probleem. Zij krijgen geen diagnose of behandeling. Andere mensen hebben juist veel last van de stemmen. Voor hen is het belangrijk om te leren omgaan met de stemmen die ze horen. De cursus Omgaan met Stemmen Horen is erop gericht mensen te ondersteunen bij het op eigen kracht en op eigen manier leren omgaan met stemmen en naasten, en hulpverleners inzichten en handvatten te bieden bij het ondersteunen van iemand die stemmen hoort.

Stemmen horen:

Stemmen horen is een bijzondere ervaring, en niet per se een symptoom van een ziekte. Stemmen horen komt overal voor. Het is afhankelijk van de cultuur of het gezien wordt als iets positiefs of negatiefs

Voor wie?

Sommige mensen hebben geen last van de stemmen die ze horen. Voor andere zijn de stemmen wel een probleem. Heb je last van de stemmen die je hoort? Of ben je als hulpverlener of naaste betrokken bij iemand die stemmen hoort? Dan is de cursus Omgaan met stemmen misschien iets voor jou.

Wat biedt de cursus?

De cursus betaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur binnen een periode van 13 weken. In de cursus worden handvatten en inzichten geboden op het gebied van stemmen horen, herstel, emancipatie en herstelondersteuning. Tijdens de cursus leer je hoe je op eigen kracht om kunt gaan met de stemmen. Bij de cursus maken stemmenhoorders hun herstelverhaal en -plan. Naasten en hulp- verleners leren hoe ze stemmenhoorders kunnen ondersteunen bij hun herstel- proces. Hulpverleners maken tijdens de cursus een portfolio met daarin onder andere een actieplan. De naasten kunnen zelf ook een herstelverhaal en een actieplan maken.

De Brouwerij:

Deze cursus stemmenhoren komt naar De Brouwerij. En wel op de volgende dagen: Vrijdag 10 en 17 september, vrijdag 1, 8, 15 en 29 oktober en 5 en 12 november. De cursus bestaan uit één doorlopende reeks, dus je schrijft je in voor alle dagen. Heb je interesse om deel te nemen of wil je meer informatie dan kun je mailen naar jacco.vansandijk@molemann.nl