Algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden

 – Download ‘Algemene voorwaarden’ (pdf)

MoleMann Mental Health (MMH) biedt hulp -op basis van een ‘huiselijk’, ‘kleinschalige’ en ‘persoonlijk’ karakter -aan kinderen, volwassenen en ouderen met hun naasten, ook wel genaamd systeem, bij psychiatrische klachten. De professionals van de vestigingen, verspreid over heel Nederland, stellen de hulpvraag en het contact tussen patiënt en behandelaar centraal. Om te zorgen voor heldere verwachtingen tussen patiënten en de zorgorganisatie Molemann Mental Health zijn algemene voorwaarden opgesteld. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij hierover in onderling overleg afspraken zijn gemaakt. Zo wordt de behandeling zorgvuldig afgestemd en krijgt u de ruimte om zelf regie te nemen over uw behandeling. Wij heten u van harte welkom bij Molemann Mental Health en wensen u waardevolle ervaringen toe.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming met de voor leden van GGZ Nederland geldende algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg