Stichting De Brouwerij is een aparte organisatie naast Centrum de Brouwerij. De Stichting richt zich op het coördineren van het vrijwilligerswerk en de sociale activiteiten van Centrum de Brouwerij.

Sinds 2015 is de stichting werkgever van de coördinator Vrijwilligerswerk. De vrijwilligers die binnen De Brouwerij een belangrijke rol vervullen en op vele fronten actief zijn, zijn inmiddels ondergebracht bij de stichting.
Zie: www.stichtingdebrouwerij.nl/medewerkers-en-vrijwilligers

In bredere zin richt de stichting zich op ondersteuning van de landelijke beweging die streeft naar meer zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en zelfwaardering van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Dat betekent dat haar activiteiten zich in de toekomst niet zullen beperken tot Centrum de Brouwerij.

Om haar doelstellingen te verwezenlijken, werft de stichting ook donaties.

De stichting heeft een ANBI-status.
RSIN-nummer: 953839487
Bankrekening Stichting De Brouwerij: NL95TRIO 0390361054

Vrijwilligerscoördinatoren:
Jacco van Sandijk: jacco@stichtingdebrouwerij.nl
Pelle Bast: pelle.bast@stichtingdebrouwerij.nl

Algemeen e-mailadres: info@stichtingdebrouwerij.nl

Meer informatie: www.stichtingdebrouwerij.nl

(januari 2018)