Second opinion

Print

U kunt bij Centrum de Brouwerij terecht voor een second opinion als het gaat om psychotische stoornissen. Het is goed om eerst iets hierover te lezen.

Wat is het?

Een second opinion is een onderzoek door een onafhankelijk deskundige met betrekking tot een bepaald probleem. Het kan fungeren als ‘Salomons oordeel’ wanneer partijen het oneens zijn over zaken als diagnostiek, behandeling of bejegening. Ook kan er behoefte bestaan aan een onafhankelijk advies.

Meestal gaat het om een verschil van inzicht tussen behandelaar en cliënt c.q. diens omgeving, maar soms ook tussen twee behandelaren.

Een second opinion aanvragen

Er zijn altijd twee partijen betrokken bij een aanvraag. Meestal zijn dit de huidige behandelaar en de cliënt of diens omgeving. Allereerst dient er door beide partijen geconstateerd te worden dat een second opinion zinvol is.

Vervolgens is het noodzakelijk dat er ee duidelijke vraagstelling en een duidelijke doelstelling geformuleerd worden ten behoeve van de second opinion. Het gaat in veel gevallen om diagnostiek, behandeling of bejegening.

Hierna dient een onafhankelijk beoordelaar gezocht te worden. Dit kunnen beide partijen doen. Het is van groot belang dat ze beide vertrouwen hebben in het oordeel van de onafhankelijke deskundige. Hierdoor is de kans het grootst dat ze vrede kunnen hebben met het advies dat uit de beoordeling voortkomt.

Indien u bij Centrum de Brouwerij een second opinion wilt laten verrichten dan willen wij dat er eerst telefonisch overleg is tussen de hoofdbehandelaar/psychiater en een van onze psychiaters. Ons hoofdnummer is: 088 - 020 1350

Hoe verloopt de second opinion bij Centrum de Brouwerij?

Voordat wij een eerste afspraak inplannen, stuurt de behandelaar een verwijsbrief voor second opinion met de geformuleerde vraagstelling en de relevante medische voorgeschiedenis. Deze informatie kan door de cliënt ingezien worden. Bij de eerste afspraak heeft de cliënt, al dan niet vergezeld van naasten, een gesprek met de onafhankelijke beoordelaar(s). Eventueel kan nog aanvullend onderzoek nodig zijn zoals laboratorium-onderzoek of psychologisch onderzoek. In een tweede gesprek bespreekt de onafhankelijke beoordelaar de uitkomsten van het onderzoek met de cliënt. Daarna stuurt hij een verslag naar de behandelaar en/of cliënt, afhankelijk van wat tevoren besproken is. De cliënt heeft altijd recht om het verslag in te zien.

Het verslag bevat onder meer: Vraagstelling en doel, wijze van onderzoek (welke gegevens zijn gebruikt, hoe vaak is de cliënt gesproken), (hetero)anamnese, psychiatrische voorgeschiedenis, somatische voorgeschiedenis, relevante gegevens van de levensloop, familieanamnese, medicatie, psychiatrisch onderzoek, diagnose en advies.

Hierna kan de beoordelaar nog eenmaal verzocht worden om, bijvoorbeeld telefonisch, toelichting te geven op zijn conclusies. Dit geschiedt altijd in een setting waarbij behandelaar en cliënt aanwezig zijn. Er wordt dus niet buiten de cliënt om gesproken. De onafhankelijke beoordelaar neemt tijdens het onderzoek nooit de behandeling over; de cliënt blijft gewoon bij zijn eigen behandelaar in behandeling.

Heeft een patiënt recht op een second opinion?

In principe is het antwoord: ja. Een behandelend arts mag een dergelijk verzoek niet weigeren en dient hieraan mee te werken. Verdere informatie is te vinden op de site van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Bekostiging

Voor de vergoeding van een second opinion-consult bij een medisch-specialist is een verwijzing van een huisarts of (behandelend) arts nodig.