Er zijn op dit moment geen wachttijden bij Centrum de Brouwerij. Uw aanmelding wordt eerst besproken in het teamoverleg. Daarna ontvangt u bericht of uw behandeling inderdaad van start kan gaan.

(december 2016)