Iedere cliënt heeft recht op een goede behandeling en een prettige bejegening, op voldoende informatie, een duidelijk behandelplan en een second opinion.

Daarnaast bestaat het recht op inzage in het dossier, worden de privacyregels gerespecteerd en heeft de cliënt inspraak.

De cliënt heeft ook plichten, zoals het nakomen van afspraken en bij verhindering op tijd afzeggen.

Wat precies uw rechten en plichten zijn, leest u in het document 'Cliëntenrechten: Algemene rechten in de GGZ' (pdf64.87 KB).

(december 2016)