Vergoeding basisverzekering

De kosten van de behandeling bij Centrum de Brouwerij worden door de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is dat de cliënt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling is.

Eigen risico

In 2016 bedraagt het verplicht eigen risico 385 euro per jaar. Dit bedrag betaalt iedere volwassen verzekerde in Nederland terug aan de zorgverzekeraar als hij kosten heeft gemaakt voor behandeling in de somatische- en geestelijke gezondheidszorg. De huisarts valt niet onder het eigen risico.

Niet verzekerd of verzekerd in buitenland

Alleen cliënten die in Nederland verzekerd zijn kunnen in behandeling genomen worden. Wie niet verzekerd is, maar wel verzekerbaar, kunnen we helpen met het afsluiten van een ziektekostenverzekering.

Geen kosten voor familieleden en direct betrokkenen

De behandelaars van Centrum de Brouwerij betrekken familieleden en andere naasten zo veel mogelijk bij de behandeling van de cliënt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Zij hebben geen verwijzing nodig en evenmin wordt hun eigen risico aangesproken.

Factuur

Cliënten ontvangen van de zorgverzekeraar een factuur voor het eigen risico. Dit gebeurt aan het einde of na verlenging van de behandeling.

(december 2016)