De uitgangspunten van Centrum de Brouwerij klinken simpel, maar zijn in de geestelijke gezondheidszorg tamelijk uniek: echt luisteren, bouwen aan vertrouwen, optimisme, kameraadschap, het verminderen van stress en het doorbreken van eenzaamheid. Kleinschaligheid, ambachtelijkheid en psychiatrische expertise gaan hand in hand.

Het centrum biedt meer dan een psychiatrische behandeling. De meeste cliënten hebben behoefte aan ondersteuning in praktische zaken en knappen zienderogen op van sociale contacten, werk en scholing. Ze gebruiken aantoonbaar minder medicatie en het aantal opnames loopt terug.

Centrum De Brouwerij is gevestigd in een hip industrieel gebouw dat ooit deel uitmaakte van brouwerij De Gekroonde Valk in het centrum van Amsterdam. Het is een gastvrije en gezellige plek waar de deur altijd openstaat.

Betrokkenheid

De behandelaars van De Brouwerij hebben liefde voor hun vak, beschikken over ruime psychiatrische expertise en werken ambachtelijk. Ze krijgen veel ruimte om hun vak zelfstandig uit te oefenen en hebben geen managers boven zich.
Het centrum heeft psychiaters, verpleegkundig specialisten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en psychologen indienst. Als het nodig is gaan behandelaars naar de cliënt toe, eventueel meerdere keren per week.

Verbindende Gesprekstechniek

Een belangrijk ankerpunt voor de behandelaars is de methode van Verbindende Gesprekstechniek, ontwikkeld door psychiater Jules Tielens. Kernbegrippen zijn: vertrouwen opbouwen, herstellen van relaties en een vriendschappelijke band tussen behandelaar en cliënt.
De praktijk van de Verbindende Gesprekstechniek heeft Jules Tielens beschreven in een praktisch handboek: ‘In gesprek met psychose’ (2012).

Vrijwilligers

Een gevarieerde groep van vrijwilligers draagt bij aan het herstel van de ‘leden’, zoals cliënten worden genoemd binnen De Brouwerij. Vrijwilligers kunnen mensen van buiten zijn, maar ook familieleden of cliënten die een activiteit op zich nemen. Zo is er elke maandag en donderdag een ledendiner dat cliënten zelf verzorgen. Ook de dagelijkse lunch voor leden, hulpverleners, vrijwilligers en familieleden wordt door een cliënt/vrijwilliger verzorgd. Vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten bij de diverse activiteiten. Hun niet-psychiatrische benadering werkt normaliserend en wordt als prettig ervaren door de leden.

Projecten

Cliënten organiseren ook zelf activiteiten die ze belangrijk vinden. Zo zijn lees- en studiegroepen (Mad Studies), schaakmiddagen, kunstprojecten, dans- en communicatieworkshops en fitness-groepen. Leden organiseren ook met elkaar weekenden weg en korte vakanties. Vrijwilligers trekken hierbij samen met de leden op. We zien dat er vriendschappelijke contacten ontstaan bij de cliënten en vrijwilligers.

Hoopvolle toekomst

Er wordt veel belang gehecht aan trainingen/cursussen/workshops die de leden stimuleren te werken aan een hoopvolle toekomst. De WRAP-groepen (Wellness Recovery Action Plan) helpen daarbij, evenals de ‘Brouwerij werkt’-training waar leden gedurende een jaar in een groep uitzoeken hoe ze hun wensen voor de toekomst kunnen realiseren. Er wordt actief gekeken naar mogelijkheden van studie, betaald en onbetaald werk.

Socialer leven

De betrokkenheid van familie, behandelaars en vrijwilligers zorgt ervoor dat signalen van terugval snel worden gezien en gehoord. De ervaring leert bovendien dat een cliënt die zelf actief meewerkt aan een socialer leven, veel minder vaak een terugval meemaakt. Dit leidt weer tot minder opnames en uiteindelijk tot lagere kosten.

Familie

Omdat Centrum de Brouwerij de betrokkenheid van familie van groot belang vindt, wordt er samengewerkt met Ypsilon, de landelijke vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarbeid voor psychose.

(december 2016)