Medewerkers

  • Verpleegkundig specialist
  • Telefoon:088 - 020 1350
  • Werkzaam bij vestiging(en):
  • Riek Sijbring (1958) is verpleegkundig specialist. Daarnaast is ze kunstenaar.

    Ze werkt sinds 2014 bij Centrum de Brouwerij. Jarenlang was ze wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Door deze achtergrond heeft ze een scherp oog voor lichamelijke klachten bij cliënten, zoals bloedarmoede, diabetes, bijwerkingen van medicijnen. Naast haar werkzaamheden in de cliëntenzorg organiseert Sijbring activiteiten in De Brouwerij waarbij ze gebruik maakt van haar kunstenaarsschap. Ook het contact met de buurt probeert ze te verstevigen, bijvoorbeeld met het succesvolle buurtrestaurant en de buurttuin.

    Lees hier het het interview met Riek Sijbring.