Medewerkers

  • Verpleegkundig specialist
  • Telefoon:088 - 020 1350
  • Werkzaam bij vestiging(en):
  • Mark Poons (1974) is verpleegkundig specialist in opleiding.

    Van 2000 tot 2011 werkte hij als psychiatrisch verpleegkundige op verschillende afdelingen bij de Amsterdamse ggz-instelling Arkin. Op gesloten afdelingen en de opname afdeling 'TOA' heeft hij veel ervaring opgedaan met de problemen die psychiatrische patiënten ervaren en hoe hier mee om te gaan.
    Nadien is hij zich meer gaan richten op het ambulante werkveld bij het Bemoeizorgteam, een van de Rehab-teams voor dak- en thuislozen van Arkin.

    Sinds 2012 is hij werkzaam bij Centrum de Brouwerij.