Bonny Schillemans

Bonny Schillemans

GZ psycholoog

Sinds 2012 ben ik werkzaam als psycholoog bij MoleMann op de vestiging in Almere Stad en ben in opleiding tot zowel systeemtherapeut als GZ-psycholoog (afronding maart 2017). Ik werk in zowel de basis- als in de specialistische GGZ en behandel kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met uiteenlopende klachten.

Ik heb tijdens mijn studie psychologie stage gelopen bij prof. Alfred Lange, bijzonder hoogleraar Relatie- en Gezinstherapie. Daarnaast heb ik bij de Universiteit van Amsterdam en bij Interapy patiënten online behandeld die overmatig piekerden of depressief waren.

Ik voer (dynamisch) psychodiagnostisch onderzoek uit en heb ervaring in de diagnosestelling en behandeling van mensen met diverse problematiek. Ik werk persoonlijk en doelgericht, gebruikmakend van gevalideerde vragenlijsten en beproefde behandelmethoden (evidence based) gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Behalve individuele-, partner relatie- en gezinstherapie geef ik met verschillende collega’s van het team groepstherapie, waaronder een psychotherapie groep voor volwassenen, een groep voor kinderen van ouders met psychiatrische klachten en een groep voor jongvolwassenen.

Ik probeer de behandeling zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de aard van de problematiek en de wensen en mogelijkheden van de patiënt, waarbij het betrekken van de omgeving, zoals partner, gezin of vrienden een belangrijke rol speelt. In mijn werk vind ik het belangrijk te normaliseren. Ik denk graag mee met de patiënt om uit te zoeken welke factoren hem momenteel belemmeren en wat hem weer verder zou kunnen helpen.