hans(foto: Liesbeth Sluiter)

‘Cliënten worden hier vooral aangesproken als mens en niet alleen als een patient met klachten’

Sinds november 2017 is gz-psycholoog/systeemtherapeut Bonny Schillemans (1985) in dienst bij Centrum de Brouwerij. Ze komt uit de Molemann-stal; ze werkte hiervoor ruim vijf jaar bij de vestiging in Almere.

‘Ik kende het verhaal van De Brouwerij. Een kleine multidisciplinaire organisatie, gericht op cliënten met psychotische klachten’, zegt Bonny. ‘In Almere behandelde ik ook zo nu en dan mensen met psychoses, maar nu ik hier werk ben ik me er verder in gaan verdiepen. Als systeemtherapeut ben ik er natuurlijk extra op gericht om de omgeving van de cliënt erbij te betrekken.’

Wat Bonny vooral aantrekkelijk aan De Brouwerij vindt is dat meer aspecten van het leven aan de orde komen. Niet alleen behandeling, maar ook activering, zingeving en onderling contact. ‘In Almere kwam de cliënt naar de afspraak en ging daarna weer weg. Ik zag weinig van de rest van zijn leven en de persoon niet in een andere rol dan die van ‘patient’.’

Bij De Brouwerij is er beduidend minder afstand tussen behandelaar en cliënt en dat bevalt Bonny. Aanvankelijk was ze een beetje bang voor het gebrek aan gebruikelijke grenzen, maar ze weet nu dat het juist goed werkt.

Doordat de ‘leden’ deelnemen aan activiteiten, komen eten of zo maar langskomen, ziet ze ook hun gezonde kanten. ‘De gezamenlijke lunch is echt gezellig. Cliënten worden hier vooral aangesproken als mens met interesses, mooie eigenschappen en kwaliteiten.’

Inmiddels is Bonny met collega Marije Stegeman een zelfbeeld-groep gestart voor leden van De Brouwerij. Daar was meteen veel animo voor. Bonny: ‘Veel cliënten worstelen als gevolg van hun psychische klachten met een laag zelfbeeld. Ze zijn onzeker, twijfelen aan zichzelf en dat zit ze in de weg.’

In de zelfbeeld-groep wordt gekeken naar de mechanismen achter het negatieve zelfbeeld en er zijn opdrachten die in kleine groepjes en als huiswerk worden uitgevoerd. ‘Het programma is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie’, zegt Bonny. ‘en de deelnemers leren van elkaar.’

Naast deze groep, die een paar keer per jaar van start zal gaan, en de gebruikelijke gesprekken met cliënten, richt Bonny zich op testdiagnostiek en systeemgesprekken met familie en andere betrokkenen.
Gewend als ze was aan het een-op-eencontact in een behandelkamer, ervaart ze De Brouwerij soms als een wat chaotische omgeving. Maar dat maakt ook deel uit van de levendigheid. Bonny: ‘Als het erg lawaaïg en druk is ga ik wel eens een stukje lopen met een cliënt. Dat werkt ook goed.’

(mei 2018)