Behandelaars van Centrum de Brouwerij zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid van familie, vrienden en vrijwilligers het herstel van de cliënt bevordert. Er wordt nauw contact onderhouden met familieleden en vrienden. Een gevarieerde groep van ongeveer 25 vrijwilligers zorgt voor een gezellige, actieve en optimistische sfeer.

Familie en naastbetrokkenen

In overleg met de cliënt worden familieleden en andere betrokkenen uitgenodigd deel te nemen aan de gesprekken met de cliënt en de behandelaar. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel. Ook worden familie en vrienden uitgenodigd zich als vrijwilliger in te zetten.

Een partner, ouder, kind of vriend met psychische problemen is vaak een ingrijpende ervaring die met verdriet en machteloosheid gepaard kan gaan. Ook daarom vinden de behandelaars van De Brouwerij het belangrijk om de direct betrokkenen bij de behandeling betrekken en duidelijke afspraken te maken.

De behandelaars van De Brouwerij wijzen naastbetrokkenen altijd op familievereniging Ypsilon. Ook daar kunnen familieleden en betrokkenen terecht voor informatie over psychotische kwetsbaarheid, advies, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Myrna Seekles is beschikbaar als familievertrouwenspersoon. Ze is werkzaam bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, een onafhankelijke organisatie die familieleden en naastbetrokkenen ondersteunt en adviseert. Myrna Seekles is te bereiken op nummer: 06 272 898 45.

Vrijwilligers

In De Brouwerij zijn dagelijks talloze vrijwilligers actief. Ze doen mee aan activiteiten van de leden, organiseren zelf activiteiten en zorgen ervoor dat het gezellig is. De inzet van vrijwilligers is een belangrijke pijler van de behandelvisie. Mensen die niet psychiatrisch zijn geschoold hebben vaak een normaliserende uitstraling; veel cliënten vinden dat prettig en het stimuleert gezond gedrag.

De betrokkenheid van vrijwilligers maakt het mogelijk om naast de directe zorg activiteiten aan te bieden zoals yoga, schilderen, schaken, danstraining, fitness, tuinieren, kunstprojecten. Ook bij het ledendiner op de maandag en donderdag verlenen vrijwilligers hand- en spandiensten.
Sinds enige tijd wordt twee keer per maand een ‘Buurtrestaurant’ georganiseerd in De Brouwerij. Het diner wordt verzorgd door een vrijwillige kokkin samen met een ploegje cliënten. Een mix van buurtgenoten, leden, vrijwilligers en behandelaars gebruiken met elkaar een gezellige en gezonde drie-gangen maaltijd.

Mede dankzij de vrijwilligers biedt De Brouwerij een ontmoetingsplek. Hierdoor wordt het isolement van cliënten doorbroken. En het werkt!

(december 2016)