Door personele krapte vanwege ziekte, geldt vanaf 1 mei 2020 een wachttijd van 5 weken voordat aanmeldingen in behandeling genomen kunnen worden.

Centrum de Brouwerij biedt ambulante psychiatrische zorg voor cliënten met psychotische en aanverwante klachten zoals gedachtenbeïnvloeding, bijzondere ervaringen en psychotische stress. De behandeling is gericht op sociaal, werkzaam en gezond leven en een hoopvolle toekomst.

Om misverstanden te voorkomen: voorwaarde voor behandeling bij De Brouwerij is dat een cliënt psychotische of aanverwante klachten heeft, in Amsterdam woont en niet dakloos is.

Opname voorkomen

Cliënten worden in ons centrum De Brouwerij in het centrum van Amsterdam of thuis behandeld. Als het nodig is gaan we enkele keren per week langs bij de cliënt. We stellen alles in het werk om opnames te voorkomen. Het team bestaat uit twee ervaren psychiaters en een aantal gespecialiseerde hulpverleners, zoals verpleegkundig specialisten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en psychologen.

Initiatieven op De Brouwerij

Verbetering van de mentale en lichamelijke conditie is onderdeel van de behandeling. Er worden – ook door cliënten zelf - tal van initiatieven ontplooid zoals muziek- en danslessen, kunstprojecten, studieclubs, werktrainingen en sportactiviteiten. Op werkdagen wordt er gezamenlijk geluncht en twee keer per week gekookt en gedineerd. Cliënten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om actief te zijn in de organisatie van De Brouwerij.

Verwijzing

Voor aanmelding bij Centrum de Brouwerij is een schriftelijke verwijzing nodig. Is de cliënt in behandeling van een ggz-instelling dan maakt de behandelaar van deze instelling de verwijzing. In andere gevallen is de huisarts de verwijzer.
(Zie ook pagina Verwijzers)
De verwijzing kan rechtstreeks per e-mail (centrumdebrouwerij@molemann.nl) of per post (Centrum de Brouwerij, Hoogte Kadijk 61hs, 1018 BE Amsterdam) worden opgestuurd door de verwijzer of de cliënt.
In overleg wordt bekeken of behandeling bij De Brouwerij tot de mogelijkheden behoort.
Als de cliënt voor de aanmelding langs wil komen bij De Brouwerij om de sfeer te proeven, dan is dat mogelijk. Een goed moment om binnen te lopen is tijdens de gemeenschappelijke lunch (iedere werkdag van 12:00 tot 13:00).
Aanmelden is niet nodig.

Kosten

De basisverzekering vergoedt de kosten van behandeling bij Centrum de Brouwerij. Voorwaarde is dat de cliënt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling is.
In 2016 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-. Dit bedrag betaalt iedere volwassen verzekerde in Nederland (per jaar) aan de zorgverzekeraar terug als hij/zij medische kosten maakt. Dit bedrag betreft alle kosten van somatische zorg (ziekenhuis, fysiotherapeut etc) en van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De huisarts valt buiten het eigen risico. Bovenop het bedrag van het verplicht eigen risico kunnen verzekerden voor een verhoogd vrijwillig eigen risico kiezen.

Intake

Zodra de cliënt in behandeling kan worden genomen, volgt een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek, dat ongeveer 1,5 uur duurt, wordt bekeken wat er precies aan de hand is.
We zijn ook benieuwd naar de motivatie van de cliënt om naar De Brouwerij te komen en horen graag of hij/zij aan bepaalde activiteiten wil deelnemen of deze zelf wil ontwikkelen.
Het is raadzaam om voor de intake de visie-pagina van deze website door te lezen.
Omdat familieleden en andere direct betrokkenen een belangrijke rol bij het herstel kunnen spelen, worden zij – altijd in overleg met de cliënt – bij de behandeling betrokken.
De behandeling start meestal direct na het intakegesprek.

Een praktisch punt: de cliënt dient een ID mee te nemen naar het gesprek.

Behandelplan

Cliënt en behandelaar stellen samen een behandelplan op.
In een behandelplan staan de volgende punten:

  • Wat zijn de klachten; eventueel de diagnose
  • Het doel van de behandeling
  • De verwachte resultaten
  • De inhoud van de behandeling
  • Hoe lang de behandeling ongeveer duurt
  • Wat cliënt en behandelaar van elkaar kunnen verwachten.

De cliënt krijgt een exemplaar van het behandelplan mee.

Eigen regie

De cliënt houdt zelf de regie over de behandeling. Dat geldt voor de inhoud van het behandelplan en de evaluatie, maar ook voor de keuze van de behandelaar en de dagen/tijdstippen van de gesprekken. Het behandelteam van De Brouwerij houdt zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren van de cliënt.

Voortgang

Regelmatig wordt bekeken of de behandeling naar verwachting verloopt. De cliënt geeft daarbij zijn mening over de behandeling en de behandelaar. Ook het functioneren en verandering in de symptomen zijn onderwerp van gesprek. Deze evaluatie vindt zowel mondeling als via vragenlijsten plaats.
Als er niet voldoende voortgang is, wordt een andere behandelaar gevraagd mee te denken. Wisseling van behandelaar kan soms helpen. Wat we in elk geval willen voorkomen, is dat cliënten lang in behandeling blijven zonder dat er verbeteringen te zien zijn.

Afronding

Als cliënt en behandelaar vinden dat er voldoende vooruitgang is geboekt en de doelen van het behandelplan zijn gehaald, kan de behandeling worden afgerond. Er worden afspraken gemaakt over nazorg. Ook bespreken cliënt en behandelaar wat te doen als de klachten onverhoopt mochten terugkomen. De huisarts of andere arts krijgt van De Brouwerij een verslag van de behandeling.

(september 2019)