Blogs De Brouwerij

Hier vind je blogs van cliënten, behandelaars en vrijwilligers van De Brouwerij. Incidenteel worden er ook blogs overgenomen van externe sites.

Zoeken naar talenten?

Door Tanja

Een paar jaar geleden heb ik al mijn boeken over psychiatrie verbannen naar de berging. Niet dat ik dacht dat dat al mijn problemen oplost, wel wilde ik ze een bescheidener plek in mijn huis geven, zo ook in mijn leven.

Laatst kwam ik een boek tegen waarvan het lezen me wel plezier gaf: een boek van Buckingham en Clifton, twee Engels / Amerikaanse onderzoekers die ‘Ontdek je sterke punten’ schreven. Niet vol met nieuwe feiten, wel een onderzoek waarbij 2 miljoen mensen geïnterviewd zijn over hun talenten. Zij bevestigen dat het diep geworteld zit in de westerse cultuur om zwakke punten van mensen naar voren te halen. En dat op allerlei niveaus: een vlekje op iemands kleding bespreken, een laag cijfer voor een vak op school dat de meeste aandacht krijgt van leraren en ouders, het hebben over een noot in een mooi uitgevoerd stuk muziek die niet helemaal zuiver was, een competentie in een functie in een bedrijf waar je net niet aan voldoet en die je geacht wordt middels allerlei cursussen en workshops te verbeteren.

Veel mensen onthouden denk ik ook vooral situaties waarin op een of andere manier een zwak punt van hen naar voren kwam met alle gevoelens van schaamte en vernedering die dat met zich mee bracht, en minder de successen die ze hebben beleefd. Het idee leeft dat juist die punten ruimte bieden voor verbetering. Je bent dan niet bezig met jezelf te ontwikkelen, maar doet aan schadebeperking stellen Buckingham en Clifton.

Zij definiëren talent zo: Talent is een natuurlijk en zich herhalend patroon van denken, voelen of zich gedragen dat op productieve manier kan worden ingezet. In die zin valt het niet te ontkennen dat iedereen talenten heeft. Met vaardigheden en kennis kunnen deze uitgebouwd worden tot sterke punten. En hoe leuk is het om juist met dingen bezig te zijn waar je al goed in bent en die je kan inzetten voor iets wat je belangrijk vindt.

Ik denk dat het goed zou zijn als ook in de psychiatrie er meer aandacht is voor waar iemands talenten liggen en met die ogen naar iemand gekeken wordt. Hoe die relatie in elkaar zit weet ik natuurlijk ook niet helemaal, maar het zou mooi zijn als de psychiatrie de rest van de maatschappij met die filosofie kan doordringen.

Op naar DSM-6 die niet bestaat uit stoornissen maar uit lijsten talenten en beschrijvingen van die talenten en hoe je die zou kunnen uitbouwen tot sterke punten.

Waardeer dit blogbericht:
6
Pillen niet de oplossing, onzichtbaar zijn wel
Uitstellen, waarom?

Reacties

 
Nog geen reacties

Plaats hier uw reactie

Captcha afbeelding

deel dit