Door PETER71 (naam bij de redactie bekend)

Laatst zat ik me te bezinnen op mijn leven. Opeens realiseerde ik me dat ik, toen ik bij Mentrum liep, zo goed als niks met de psychiatrie te maken had. Ja, ik had 1 x per maand een gesprekje, maar verder ging ik gewoon mijn eigen gang. Sinds ik bij De Brouwerij ben, loop ik daar de deur plat en ben ik actief in allerlei psychiatrieclubjes en -groepjes. Dat is eigenlijk een stap terug, realiseerde ik me. Ik ben meteen met een paar van die clubjes gestopt.

Volgens mij is het juist heel goed voor cliënten om activiteiten te hebben buiten de psychiatrie om. Ik heb nu plannen om misschien bij de Zondagsschilders te gaan of bij de Amsterdamse Spinoza Kring. Activiteiten die niet met de psychiatrie te maken hebben. Het bevordert herstel, denk ik, door om te gaan met - tussen haakjes - normale mensen. Bovendien kunnen cliënten daar toch wat over hun aandoening te vertellen en een soort van ambassadeurs zijn voor de psychiatrie.

Bij De Brouwerij waar ik loop worden nu eens in de drie weken diners georganiseerd voor cliënten èn buurtgenoten. Zo komen cliënten in contact met (weer) tussen haakjes normale mensen en vice versa. Dit vind ik heel goed. Net zoals een PVV-stemmer zegt nooit meer op die partij te stemmen nadat hij als vrijwilliger in een AZC heeft gewerkt, zo kunnen we ook stigmas wegnemen in de samenleving over psychiatrie, juist door dit soort activiteiten te organiseren.

Het is natuurlijk niet zomaar dat cliënten samenklitten in clubjes. Activiteiten voor cliënten zijn vaak gesubsidieerd, zodat ze nog enigszins betaalbaar zijn. Activiteiten buiten de psychiatrie zijn gewoon een stuk duurder en dat zorgt voor een drempel. Eigenlijk is dat vreemd.

Ik heb ooit uitgerekend dat het inkopen van dagactiviteiten in de normale wereld goedkoper is dan bij de gesubsidieerde dagactiviteitencentra. Dat heb ik toen ook de politiek laten weten. Het zou juist aangemoedigd moeten worden dat cliënten met een pgb activiteiten kunnen inkopen buiten de psychiatrie. Dat is heilzaam en goedkoper.

Als je meer met normale mensen omgaat, is het ook makkelijker je van je gezonde kant te laten zien. Cliënten onderling hebben soms toch de neiging om over hun kwalen te blijven praten. Het is een verademing om iemand te spreken zonder dat het over een aandoening gaat. Het werkt zelfs helend. Daarom vindt ik het goed dat bij De Brouwerij wordt gepraat over de mogelijkheid om een coöperatie op te zetten. Daarin kunnen cliënten participeren die voor zichzelf willen beginnen. Ze kunnen een eigen bedrijf opzetten en toch steun aan elkaar hebben en dan gaat het eens over een ander thema, namelijk werk.